Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur

Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur

Normalt sett är heminternettjänsten, som är vad du, jag och de flesta har hemma, vanligtvis konfigurerad med en dubbel NAT-mekanism. NAT står för “Network Address Translation” eller Network Address Translation. Dubbel NAT innebär självklart att dubbel nätverksadressöversättning utförs på vår anslutning. Naturligtvis säger detta oss absolut ingenting, så vi kommer att lägga undan dessa tekniska detaljer som vi kan läsa mycket bättre på Wikipedia för att fokusera på det praktiska i saken. Det vill säga vad är dubbel NAT praktiskt taget, hur man vet om du har en dubbel NAT i din Internetanslutning och hur man tar bort den dubbla NAT.

Vad är dubbel NAT (strikt NAT)

Vad är Double NAT: Källa: Ubisoft

Dubbel NAT innebär rent praktiskt att du inte är direkt ansluten till Internet, utan att det finns en andra enrutador efter den du har hemma och innan du kommer till Internet (”Andra enrutador” i illustrationen ovan).

När du öppnar en webbsida eller i allmänhet ansluter till Internet går din förfrågan först vía din hemrouter (första NAT) och sedan genom en andra enrutador som ägs av internetleverantören eller ISP (andra NAT eller CGNAT: Carrier Grade NAT). Det vill säga att den måste gå igenom två nätverk, ditt hemnätverk och ISP-nätverket, innan den når internet. Det är därför det kallas Double NAT, eftersom paket måste konverteras eller “översättas” två gånger, från ett nätverk till ett annat, för att nå sin destination.

Internetleverantörer konfigurerar ofta hemtjänst under dubbel NAT för att minska kostnaderna. Priset för tjänsten skulle vara högt om de gav varje klient direkt tillgång till Internet, så vad de gör är att gruppera flera användare från ett område eller sektor under en enda enrutador och genom den ansluter alla dessa personer till Internet. På ett lite mer tekniskt sätt bildar de ett privat nätverk av klienter (var och en med en privat IP) och ger alla tillgång till Internet vía en enda enrutador med en offentlig IP som har direktkontakt med Internet. Om det inte vore för denna dubbla NAT så skulle varje klient behöva ha sin egen publika IP, något som skulle öka kostnaden för tjänsten avsevärt, förutom att antalet IPv4 publika IP-adresser blir alltmer begränsat.

Uppenbarligen har detta en inverkan, och ANMÄRKNINGSVÄRD, i tjänstens hastighet (utöver anslutning, som vi såg i ämnet att öppna portar). Även när det är väl implementerat uppfattas dubbel NAT huvudsakligen negativt i tjänstens “responsivitet” eller “momentanitet”, det vill säga att sidor eller videor tar tid att öppnas eller att det finns latens eller fördröjning i onlinespel.

På tal om onlinespel så motsvarar denna dubbla NAT NAT 3 antingen strikt NAT på playstation. om du får NAT 2 antingen måttlig NAT det betyder att du bara är bakom en enrutador (det kan vara din hemmarouter eller så har du CG NAT, en av de två) och om du får NAT 1 Det betyder att du är direkt ansluten till Internet, utan någon enrutador emellan. Det är förvirrande men det är så det är.

Hur vet jag om jag har dubbel NAT

För att ta reda på om du har dubbel NAT måste du ange konfigurationen av din enrutador och kontrollera IP-adressen i avsnittet WAN Information. Om den skiljer sig från den IP du får på onlinesidorna “Vad är min IP” så har du förmodligen dubbel NAT.

Proceduren är vanligtvis liknande i de flesta routrar eller módem/routrar. Som ett exempel kommer jag att förklara hur jag gjorde det på mitt Huawei HG8546M módem/enrutador:

  1. Ange routerkonfigurationen. Från en webbläsare som är ansluten till routern går du in på dess konfigurationssida. I mitt fall är standardåtkomstadressen 192.168.100.1. På routersidan måste du ange användarnamn och lösenord, vilket i mitt fall är root och admin. Du bör konsultera dessa data för just din routermodell på Internet eller med din leverantör (om den senare har ändrat standarddata).
  2. Väl inne i routerkonfigurationen bör du leta efter ett alternativ som liknar “WAN Information” eller “WAN Information”, som i mitt fall finns i menyn till vänster, som ses i illustrationen ovan.
  3. På höger vih hittar du informationen som intresserar oss, det vill säga din anslutnings IP-adress (i fältet “IP-adress”). I mitt fall måste jag först klicka på namnet på anslutningen (“1_INTERNET_R_VID_51”) för att utöka denna information. Skriv ner denna IP-adress för nästa jämförelse.
  4. Slutligen måste du gå till någon av dessa onlinesidor och jämföra IP-adressen som de visar dig med den du skrev ner i föregående steg. om IP Nej är densamma, så du har en dubbel NAT-anslutning. Om det är samma, så har du lyckligtvis en enkel NAT eller offentlig IP-internettjänst.

Hur man tar bort dubbel NAT

Den första NAT som görs av routern eller modemet/routern som ditt företag lämnade hemma hos dig är egentligen inget problem, eftersom här kan du öppna portar eller använda DMZ i konfigurationen av den utrustningen för att hoppa (“omgå” eller “förbikoppla” i engelska) denna NAT. Detta kommer dock inte göra dig någon nytta eftersom du fortfarande behöver göra samma sak på den andra ISP-routern (och som du inte har tillgång till) som gör den andra NAT, ISP NAT eller CGNAT så att dina portar är faktiskt öppen eller din DMZ är öppen, verkligen exponerad för Internet.

Det enda sättet att ta bort dubbel NAT och “hoppa” den andra routern som nämns ovan som står mellan oss och Internet är att begära en offentlig IP från din leverantör. Denna ändring konverterar dubbel NAT till enkel eller enkel NAT. Det vill säga, den andra routern som jag nämnde “försvinner”, så att din enrutador ansluter direkt till Internet och det inte finns några hinder däremellan, så “responsen” av internettjänsten förbättras och blir mer omedelbar.

Nackdelen med den offentliga IP:n är att det oftast är ett abonnemang och inte en engångsbetalning. Det vill säga att det kommer att ha en plus månadskostnad jämfört med den du redan betalar för din internettjänst. Till exempel i Ecuador tar vissa internetleverantörer ut 5 och andra 10 dollar. Detta är bra, för i vissa fall har du inte ens denna möjlighet. Vissa internetleverantörer kommer bara att tilldela dig en offentlig IP om du köper en företags- eller affärsplan, som vanligtvis kostar dubbelt eller tredubblat kostnaden för en hemplan.

Tydligen finns det också ett annat sätt att lösa dubbel NAT eller CGNAT, något mer tekniskt, men det är till och med möjligt att det är gratis. Jag säger det så här eftersom jag inte har testat det än. Du kan läsa mer på denna Github-vih.

Slutsats

En långsam internettjänst kan ha flera orsaker. Det är förmodligen din PC, mobiltelefon, enrutador/módem och dess svaga signal eller till och med kablarna. Din internetleverantör är förmodligen det sista du bör titta på. Och om så är fallet kanske din internetleverantör har gett dig en tjänst med dubbel NAT. I och för sig är detta redan en aspekt som påverkar tjänstens hastighet, och om den är dåligt implementerad kommer långsamhetsproblemet att bli ännu större. Att köpa en offentlig IP för att hoppa över dubbel NAT är definitivt ett sätt att förbättra din internettjänst. På erfarenhetsnivå kommer det förmodligen att ge dig lika mycket som att skaffa en plan för högre hastighet eller “megs”. Detta gäller särskilt om du vill ha ett mer omedelbart svar från ditt Internet, något som är särskilt nödvändigt i onlinespel.

Snabba upp ditt LÅNGSAMT internet i 5 steg

Hur du “byter” din Internetleverantörs enrutador till en snabbare och kraftfullare

Hur man utökar WiFi-signalen och uppnår “roaming” mellan två routrar

Vi hoppas att du gillade vår artikel Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur
och allt som har med saker att göra inom teknikvärlden, mobiltelefoner och den tekniska världen.

 Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur
  Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur
  Vad är Double NAT (Strict eller NAT 3) och hur

Intressanta saker att veta innebörden: Server

Här lämnar vi också ämnen relaterade till:Teknologi