Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows

Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows

Tills ganska nyligen, installera Android SDK på en dator Det var en ganska enkel uppgift och utföra.

För alla som inte vet Android SDK är en uppsättning verktyg som var en del av AndroidStudio.

AndroidStudio är en komplett programmeringssvit designad för att utveckla applikationer för Android.

Med SDK-verktygen kan mobilen kopplas till en dator varifrån olika order och kommandon kan skickas till mobilen.

Mycket användbara verktyg för utvecklaren av en applikation för att känna till driften och beteendet för dess utveckling på mobilen.

Men SDK:er det är också användbart för oss som inte är applikationsutvecklare.

Specifikt tack vare SDK:er vi kan komma åt två grundläggande verktyg som fastboot och abd.

Dessa två verktyg som är en del av SDK-plattformsverktyg De tillåter oss bland annat att skicka de nödvändiga kommandona för att öppna starthanteraren för en mobil.

Fram till nu var det inte nödvändigt att ladda ner allt AndroidStudio för att komma åt plattformsverktygeftersom Google plus gjorde det enkelt för oss att ladda ner SDK:er.

Hur man laddar ner Android SDK på en dator

För installera Android SDK på en dator du måste ladda ner och installera AndroidStudio komplett.

Installera Android Studio på en dator

Vi kan ladda ner den körbara filen från Android studio officiella webbplats och följ de markerade stegen för att installera den på en PC.

Android Studio anpassad installation

en gång installerad AndroidStudiokommer vi att ha möjlighet att slutföra installationen genom att installera alla nödvändiga komponenter för dess drift.

Vi kan också välja vilka komponenter vi vill installera, en mycket användbar funktion om vi inte ska använda AndroidStudio.

Installera Android SDK

Som estándar är alternativen för att installera SDK:er på datorn, så vi avmarkerar de andra alternativen som vi inte kommer att använda.

Installation av alla Android SDK-komponenter

Det kommer att vara när nedladdning och installation av alla nödvändiga komponenter i Android SDK.

Android SDK-verktyg

Öppna Android SDK

När installationen är klar kan vi komma åt SDK:n genom att klicka på Konfiguration och välja SDK Manager.

Huvudfönstret i SDK Manager varifrån vi kan komma åt fliken SDK-verktyg i Android SDK för att installera verktyg.

Android SDK

Det kan vi till exempel installera android usb-drivrutiner på vår dator eller uppdatera några nödvändiga verktyg.

Få åtkomst till plattformsverktyg från Android SDK

Som vi har sagt, om vi inte är programmerare kommer vi inte att behöva den AndroidStudiovi behöver bara SDK-verktygen som finns i mappen plattformsverktyg.

plattformsverktyg

För att komma åt mappen plattformsverktyg måste vi gå till C:\Users\USER\AppData\Local\Android\SDK och vi hittar mappen plattformsverktyg

Installera endast mappen plattformsverktyg på en dator

Det är inte nödvändigt att gå igenom alla dessa anläggningar om det enda vi kommer att behöva är verktygen från Android SDK-plattformsverktygsmapp.

Google plus har varit bra och gör det enkelt för oss att ladda ner just mappen med nödvändiga verktyg.

Vi kan ladda ner mappen plattformsverktyg till vår dator från denna länk.

Sedan måste vi packa upp den till någon plats på vår dator och komma ihåg att för att skicka kommandon till vår mobil måste vi ange sökvägen där mappen finns.

Vad kan vi göra med Android SDK-verktygen?

Med de två verktygen som vi kommer att hitta i mappen Android SDK-plattformsverktyg Vi kan inte bara skicka kommandon för att öppna starthanteraren för en mobil.

om vi har USB-felsökning aktiverad på vår mobilvi skulle kunna göra kopior av innehållet i minnet i vår dator.

Ett mycket användbart alternativ i händelse av att vår mobilskärm går sönder och vi inte kan låsa upp den.

Och precis som att kunna göra säkerhetskopior av internminnet kan vi också till exempel skicka innehåll till minnet eller installera apk från datorn.

Vi hoppas att du gillade vår artikel Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows
och allt som har med saker att göra inom teknikvärlden, mobiltelefoner och den tekniska världen.

 Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows
  Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows
  Lär dig hur du installerar Android SDK på Windows

Intressanta saker att veta innebörden: Dator

Här lämnar vi också ämnen relaterade till:Teknologi